มาทำความรู้จักกับ GPS ติดตามรถยนต์ กันให้มากขึ้นกว่าเดิมกันเถอะ

GPS ติดตามรถยนต์ คืออะไร

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนเลยว่าที่มาของคำว่า GPS นั้นย่อมาจาก Global Positioning Systemหมายถึง ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบุตำแหน่งบนพื้นโลก โดย GPS นี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนอวกาศ GPS ที่เราใช้กันนั้นประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม โดยหลักๆ มี 3 ค่ายได้แก่ อเมริกา รัสเซีย และยุโรป โดยที่ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลได้จากดาวเทียมของอเมริกา ในระดับที่มีความแม่นยำในระดับบวก-ลบ 10 เมตร

ส่วนควบคุม นี้จะประกอบไปด้วยสถานีบนภาคพื้นดิน โดยสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา ยังมารวมกับศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 ที่ กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

สุดท้ายส่วนผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณคลื่น และสามารถแรรหัสได้จากดาวเทียม เพื่อใช้ในการประมวลให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการใช้งาน

GPS ติดตามรถยนต์

ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร

ก่อนที่จะมีการใช้งาน หรือการนำทางแต่อย่างไรนั้น ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์นำทาง เมื่อมีการใช้งาน หรือเปิดรับสัญญาณ GPS ตัวโปรแกรมแสดงตำแหน่งปัจจุบัน หรือแผนที่สำหรับนำทาง จะเป็นรูปแบบแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางหรือเส้นทางการจราจร รวมไปถึงข้อมูลจุดสำคัญต่างๆ ไว้ในข้อมูลแผนที่นั้นๆ ด้วย โดยมีการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ในโปรแกรมนำทาง แต่ละโปรแกรมจะมีการเตือนล่วงหน้า เช่นหากต้องไปทางขวา ก็จะมีการแจ้งเตือนและบอกลวงหน้า ทำการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทาง จนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ในด้านของการการคำนวณเส้นทาง จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่แรก ซึ่งตัวโปรแกรมเองจะทำหน้าที่ในการแสดงผลออกมาทั้งภาพและเสียงในตำแหน่งทีเป็นจริงเท่านั้น กรณีที่รถของคุณมีการออกนอกเส้นทางจะมีการแจ้งเตือน และจะมีการคำนวณเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะนำทางไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

เมื่อเครื่องคำนวณเส้นทาน สามารถสรุปเส้นทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ดูไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังมีบางโปรแกรมที่สามารถนำทางเพื่อแวะจุดต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นทางและสอดคล้องกับการเดินทางมากยิ่งขึ้น ยังมีบางโปรแกรมที่มีทางเลือกเพื่อการเดินทางที่สะดวกขึ้น เช่น เส้นทางเลี่ยงเมือง เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS

1.ตัวรับสัญญาณดาวเทียม

2.หน่วยประมวลผล

3.โปรแกรมการนำทาง

4.สุดท้ายนี้ก็จะเป็นข้อมูลแผนที่นำทาง

ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องยุ่งยาก หรือจำเป็นต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ GPS อีกต่อไป เนื่องเครื่อง GPS รุ่นใหม่นั้นที่มีครบทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้งานและมีความเสถียรสูง ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสะดวก และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ได้แก่ PND  หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA / Pocket PC  โน้ตบุ๊ก  หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆ หากสังเกตจะพบเลยว่า ก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น คอยอำนวยความสะดวกในยามที่คุณออกนอกเส้นทาง หรือหลงทาง

GPS ติดตามรถ

การประยุกต์ใช้งาน

สำหรับ GPS ไม่ว่าจะติดรถยนต์ หรือใช้ทั่วไปนั้น ย่อมมีความสำคัญสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันทั้งนั้น

1.ใช้ในการกำหนดเส้นทาง ของสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการเดินทางไป โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา หรือเดินทางออกนอกเส้นทาง  สำหรับการใช้ GPS รถยนต์ในการนำทางนั้น ทุกวันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีให้เลือกที่หลากหลาย ทังขนาด ภาพ และเสียงหลายภาษา บางแบบมีทังภาพเสมือนจริง ภาพสามิติ และประสิทธิภาพอื่นๆ เสริมอีก

2.GPS ติดรถยนต์ สามารถบอกตำแหน่ง ว่ารถยนต์ของคุณได้อยู่ในตำแหน่งไหน มีการเคลื่อนที่หรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโจรกรรม และการติดตามทรัพย์สินคืน ในจุดนี้ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้อีกในระดับหนึ่งเลยนะคะ

3.ปัจจุบันนี้ได้มีการเลือกซื้อ หรือเลือกใช้ GPS ติดรถยนต์กันอย่างกว้างขวาง รถรุ่นใหม่ๆ ส่วนมากแล้วจะนิยมกันกันเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญ ประชาชนได้มีความรู้ในส่วนนี้เป็นอย่างดี เพราะมีการทดลองและเริ่มใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีระบบต่อในรูปแบบดิจิตอล เช่น แท็กซี่ให้เพราะต้องการเลี่ยงเส้นทางที่มีจราจรคับคั่ง เพื่อป้องกันรถติด นักท่องเที่ยวใช่เพื่อนำเส้นทานสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม จุดชมวิว เป็นต้น สิ่งที่ได้กล่าวมาเหล่านี้ จะพบใน GPS ในรูปแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ได้ดำเนินการลง หรือติดตั้ง  Application Software สำหรับการนำทางไว้นั่นเองค่ะ Application เหล่านั้นได้แก่ Google Map นอกจากนี้ GPS รุ่นใหม่ๆ ยังมีความสามารถค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่ หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนำทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

4.นอกจากฟังก์ชั่นพื้นฐาน ที่ทางเราได้กล่าวในเบื้อต้นไปแล้ว ข้อดีของการใช้ GPS นำทางได้แก่ การแจ้งเตือนทางโค้ง ๆด่านเก็บเงิน จุดจับความจับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขีมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้เลยว่า วันนี้หลายคนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับGPS ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ GPS รถบรรทุก  รถยนต์สาธารณะ   รถพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการบริหารเส้นทาง หรือเวลาในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยตลอดจนการติดตามและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานรถ